Kedves Szülők!

A szülői értekezleten adott tájékoztatásnak megfelelően a beiratkozást személyesen intézni június 24-én 9:00-13:00 között lehet az iskolában. 

Beiratkozáshoz szükséges:

általános iskolai bizonyítvány, vagy, amennyiben az általános iskola elektronikusan küldte meg a bizonyítvány másolatát, akkor a másolatot kérjük. Ebben az esetben 2021. szeptember 1. a bizonyítvány leadásának végső határideje.

„Értesítés iskolaváltoztatásról” – ha az általános iskolától a tanuló kapott ilyen dokumentumot

(általános iskola által kiállított nyomtatvány a tanulói jogviszony megszűnéséről)

 iskolánkban beléptető rendszer működik, a mágneskártya díja egyszeri 1000 Ft.

gólyatábor részvételi díja

 tanuló beiratkozásához hozzájáruló törvényes képviselői nyilatkozat (a két dokumentum egyikének kitöltése, ha szükséges, a megfelelő igazolás bemutatásával)

 személyi adatlap (csatolva küldjük, kérjük kitöltve visszaküldeni)

 NEK adatlap diákigazolvány rendeléshez, kormányablaknál, okmányirodában intézhető

Benyújtandó dokumentumok:

A következő dokumentumokat, amennyiben hozzájárulnak, szeretnénk a beiratkozás során lemásolni. Ezt annak érdekében kérjük, hogy az adatok pontos kezelése biztosított legyen, az adminisztrációs hibákat csökkenteni tudjuk. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás ráutaló magatartással történik azzal, hogy a dokumentumokat másolat készítése céljából átadják az iskola képviselőjének. Aki nem járul hozzá az igazolvány-másolatok kezeléséhez, annak az igazolványát adategyeztetés céljából a beiratkozáskor vagy 2021. szeptember 1-jén, a tanulmányai alatt valószínűleg több alkalommal is be kell mutatnia.

 személyi igazolvány

 lakcímkártya

 TAJ kártya