Kedves Szülők! Kedves Szinyeisek! Kedves Egykori Szinyeisek!

Hamarosan elérkezik az adóbevallások benyújtásának határideje és a lehetőség, hogy egy civil szervezetet, alapítványt adójuk 1%-ával megtámogassanak.

Kérjük, hogy válasszák iskolánk alapítványát!

 

Önök előtt is ismert, hogy egy iskola sok olyan tevékenységet végez, amely nagyon fontos az oktatás-nevelés folyamatában, színesíti gyermekeik iskolai életét, gazdagítják a tanítási órákon kívüli tevékenységeket, próbálja a modern kor elvárásainak megfelelő szintre fejleszteni az infokommunikációs eszközparkot….stb.

Azonban sajnos az is ismert, hogy az állami fenntartó anyagilag nem, vagy csak kismértékben tudja támogatni ezeket – az oktatás-nevelés magas színvonalát meghatározó – folyamatokat. Így a különböző programokat, fejlesztéseket alapítványunk anyagi támogatásával szervezzük és az elmúlt években végzett felmérések, visszajelzések alapján hisszük, látjuk, hogy jelentősen segítik gyermekeiket céljaik elérésében, illetve színesítik a tanítási órán kívüli tevékenységeket; az új eszközök pedig támogatják kollégáink munkáját, így közvetve élménydúsabbá teszik gyermekük tanóráit.

Alapítványunk támogatja:

- a tanítási órákon kívüli tartalmas kirándulásokat (pl. földrajz túrák, biológia terepgyakorlat, hétvégi dunabogdányi kirándulások)

- a diákönkormányzat által szervezett programokat (Gólyatábor, Gólyaavató, Halloween party, Diáknap)

- tanulmányi versenyek nevezési díjait, helyszínre történő utazást

- tehetséges diákjaink szakmai konferenciákon történő részvételét

- az oktatási feladatokat támogató infokommunikációs eszközök beszerzését

- a tanulók ittlétének körülményeit javító beszerzéseket (így került sor pl. ebédmelegítéshez használható mikróhullámú sütők beszerzésére, a büfé előtti kulturált étkezőpult és pihenőtér kialakítására, a folyósók közösségi terének, bútorainak fejlesztésére, osztályszekrények vásárlásának támogatására)

- iskolai versenyek, programok szervezését, díjazását

- Szalagavató Bál, Ballagás költségeihez történő hozzájárulást

- iskolán belüli versenyek díjazását

Kérjük, amennyiben egyetért céljainkkal, támogatási területeinkkel támogassa adójának 1%-ával alapítványunkat:

Szinyei Merse Pál Alapítvány adószám: 19672988-1-42

Természetesen év közben is szívesen veszünk anyagi segítséget, melyet az alábbi számlaszámra történő utalással tehet meg:

Szinyei Merse Pál Alapítvány számlaszám: OTP 11706016-20726380

Kérjük hívja fel családtagjai, barátai, ismerősei figyelmét is alapítványunkra, hogy gyermekét és gyermekének szervezett programjainkat minél nagyobb mértékben támogathassuk. Alapítványunk adószáma, számlaszáma megtalálható az iskola honlapján is: www.szinyeigimibp.hu

Tisztelettel és köszönettel:

a Szinyei Merse Pál Alapítvány kuratóriuma és a Szinyei Merse Pál Gimnázium vezetősége, tantestülete, diáksága