Érettségi témakörök

TÉMAKÖR VizsgaszintEK
Középszint Emelt szint
1. Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok A család szerepe az egyén és a társadalom életében
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
Személyes tervek
2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése
Baráti kör Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Női és férfi szerepek

Ünnepek, családi ünnepek

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

Vásárlás, szolgáltatások (posta)

Hasonlóságok és különbségek az emberek között

A fogyasztói társadalom, reklámok

Társadalmi viselkedésformák
3. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

A városi és a vidéki élet összehasonlítása

Növények és állatok a környezetünkben
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

Időjárás

A természet és az ember harmóniája

A környezetvédelem lehetőségei és problémái
4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok
Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
6. Életmód

Napirend, időbeosztás

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

Étkezési szokások a családban

Ételek, kedvenc ételek

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

Gyakori betegségek, sérülések, baleset

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

Ételspecialitások hazánkban és más országokban

A kulturált étkezés feltételei, fontossága

A szenvedélybetegségek

A gyógyítás egyéb módjai
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

Kulturális események

A szabadidő jelentősége az ember életében

A művészet szerepe a mindennapokban

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
8. Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

Nyaralás itthon, illetve külföldön
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai
Az idegenforgalom jelentősége
9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre