Kedves 10. és 11. Évfolyamos Diákok, Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanév tervezése érdekében kérjük, hogy MINDEN 10. és 11. évfolyamos tanulónk nyilatkozzon előzetesen arról, hogy a 2020/2021-es tanévben milyen tantárgy(ak)ból kíván fakultáción vagy érettségi előkészítőn részt venni!

Az előzetes jelentkezés határideje: 2020. április 17. péntek 20:00

A fakultációkat és érettségi előkészítőket igény szerint indítjuk, ezért fontos, hogy fel tudjuk mérni az igényt. Az előzetes jelentkezés alapján nyilvánosságra hozzuk az órákat tartó szaktanárok nevét. A végleges jelentkezést ennek ismeretében a KRÉTA rendszeren keresztül fogjuk kérni 2020. május 31-ig.

A fakultációs órák célja a tanulók felkészítése az emelt szintű érettségi vizsgára. A tanulók két választott tantárgyból vehetnek fel fakultációs órákat. A kötelező érettségi vizsgatárgyakból a tanórák során készítjük föl tanulóinkat a középszintű érettségi vizsgára. A választható érettségi vizsgatárgyakból igény esetén biztosítunk középszintű érettségi előkészítő foglalkozásokat. Aki már most tudja, hogy középszintű érettségi vizsgát szeretne tenni, jelölje ezt az érettségi felkészítő foglalkozást a fakultáció helyett.

FIGYELEM! Sem fakultációt, sem érettségi előkészítőt nem kötelező választani! Választás esetén azonban kötelező részt venni rajta, teljesíteni a követelményeket. Tehát 0, 1 vagy 2 tantárgy választható. A választás egy tanévre szól, ezért a 11. évfolyamosokat is kérjük, hogy jelentkezzenek újra! Kérjük, hogy az is töltse ki az előzetes kérdőívet, aki nem szeretne a következő tanévben fakultációt választani!

A kérdőívek itt érhetőek el:

Előzetes jelentkezési űrlap 10. évfolyamosoknak

Előzetes jelentkezési űrlap 11. évfolyamosoknak