A 2019/2020-as tanév programjai, szünetei

 

 

SZEPTEMBER

Nap

Óra

Program

2.

8.00

Iskolagyűlés az udvaron (ÜNNEPLŐ ruha!), első tanítási nap

/csengetésre (7.55) levonulás az udvarra/

8.30

Osztályfőnöki órák: tankönyvek rendezése, adatok egyeztetése, órarend, dekoráció, hetesi kötelességek, ügyelet, balesetvédelem, éves program, házirend ismertetése

3.

8.00

Órarend szerinti tanítás

5-ig

 

Jelentkezés szintemelő érettségi vizsgára a kijelölt intézményekben

11.

16.30

Szülői értekezlet a 9/NY, ill. a 9.C,D,F osztályok számára

/szaktanárok bemutatkozása/

17.00

Szülői értekezlet a 9.A,B és a 10-12. évfolyam számára

13-14.

 

Osztálykirándulás a végzős évfolyam számára

18-ig

 

Tömegsport alóli felmentéshez kérelmek beadása (előre kiadott nyomtatványon)

20.

 

OKTV-re jelentkezés határideje

20.

17.00

Gólyavacsora

30.

14.30

Népmese napja

OKTÓBER

4.

 

Aradi vértanúk emléknapja

4-7.

 

Földrajz terepgyakorlat (Felvidék)

21-22.

 

Megemlékezés az 1956-os eseményekről

23.

 

Nemzeti ünnep (tanítási szünet)

25.

 

Halloween party

Őszi szünet október 28-tól november 3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)

NOVEMBER

4-27.

 

OKTV első fordulók

15.

8.30

Nyílt nap

15.

10.00

Szülői tájékoztató az induló osztályokról, beiskolázásról

20.

17.00

Szülői tájékoztató az induló osztályokról, beiskolázásról

20.

16.00

Szaktanári fogadóórák – főként humán

22-ig

 

Elszámolás a szalagavató jegyekkel

27.

16.00

Szaktanári fogadóórák – főként reál

DECEMBER

6.

 

A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje

6.

8.00

Mikulás az 1-2. órában

8.

16.00

Szalagavató bál

9.

11.00

Tanítás 11 órától (3 tanóra)

16-ig

 

Az elégtelenre álló tanulók szüleinek tájékoztatása

20.

11.20

Osztálykarácsony (B csengetési rend)

12.30

Tantestületi karácsony

Téli szünet december 23-tól január 5-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő)

JANUÁR

10.

9.00

Pályaorientációs nap az Educatio kiállításhoz kapcsolódva. Tanítás nélküli munkanap.

13-17.

 

Magántanulók osztályozó vizsgái

15-16.

17.00

Tájékoztatás a 12. évfolyam számára a felvételi eljárásról, és az érettségi vizsgaszabályzatról

18.

10.00

Központi írásbeli felvételi a 8. osztályosok számára Tanítás nélküli munkanap.

23.

14.00

Központi írásbeli pótfelvételi a 8. osztályosok számára

24.

12.00

Osztályzatok lezárásának határideje, az első félév vége

27.

11.00

Osztályozó konferenciák. (Első 3 órát tartjuk meg.)

29.

 

A félévi értesítők kiosztása osztályfőnöki órán

FEBRUÁR

3.

 

Az első félév értékelése az iskolarádión keresztül

5.

12.30

Félévi tantestületi értekezlet (Előtte 5 rövidített tanóra)

6.

 

A központi felvételit író diákok értesítése az eredményekről – felvételi dolgozatok megtekintése

7.

 

Továbbképzési nap. Tanítás nélküli munkanap.

12.

14.00

Osztályozó vizsga előrehozott érettségizőknek angol és német nyelvből – írásbeli 10. évfolyam tananyaga

12.

17.00

Szülői értekezletek

15.

 

Az érettségire jelentkezés határideje

19.

 

Felvételi jelentkezési lapok leadásának határideje

21.

17.00

Alapítványi Bál

25.

 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

MÁRCIUS

2-6.

 

Pénz7 (Pénzügyi és vállalkozói témahét)

3-5.

14.00

Szóbeli felvételi a 9. évfolyamra (B csengetés, első 6 órát tartjuk meg!)

11.

14.00

Osztályozó vizsga előrehozott érettségizőknek angol és német nyelvből – írásbeli 11. évfolyam tananyaga

13.

9.00

Ünnepi megemlékezés a Budai-hegyekben – Kossuth szobor megkoszorúzása

16.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

23-27.

Digitális témahét

ÁPRILIS

1.

14.00

Osztályozó vizsga előrehozott érettségizőknek angol és német nyelvből – írásbeli 12. évfolyam tananyaga

6.

8.00

Matematika próbaérettségi a 11-12. évfolyamnak.

7.

 

Szinyei Diáknapok. Tanítás nélküli munkanap

8.

 

Tanítás nélküli munkanap

14-18.

 

Biológia terepgyakorlat (Erdély)

15.

 

Tanítás nélküli munkanap

18.

 

Fakultációs jelentkezés határideje 11. évf.

20-24.

 

Fenntarthatósági témahét

21.

 

Sportnap – Föld Napja

22.

16.00

Szaktanári fogadóórák – reál

24.

14.00

Osztályozó vizsga előrehozott érettségizőknek informatikából – írásbeli és szóbeli 12. évfolyam tananyaga

26-ig

 

Az elégtelenre állók szüleinek értesítése

27.

 

A végzős diákok könyvtári könyveinek visszagyűjtése

28.

12.00

A végzős évfolyam osztályzatainak lezárása

29.

16.00

Szaktanári fogadóórák – humán

29.

 

A végzős évfolyam utolsó tanítási napja, „bolond” ballagás (1.-2. óra)

29.

14.00

osztályozó konferenciák 12. évf.

30.

12.00

Ballagás (3 osztályfőnöki óra, díszítés)

Tavaszi szünet április 9-tól április 14-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 6. (hétfő),a szünet utáni első tanítási nap április 16. (csütörtök)

MÁJUS

1.

Tanítási szünet

4-22.

 

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

4.

12:50

Tanítás (3 rövidített óra)

5-7.

12.00

Tanítás (4 rövidített óra)

7.

9.00

Angol nyelv - szakaszvizsga

13.

13.40

Matematika szakaszvizsga – 9. évf.

20.

12.50

Matematika szakaszvizsga – 10. évf.

20.

17.00

Előzetes szülői értekezlet a felvett tanulók szüleinek

22-23.

 

Osztálykirándulások

28.

 

Látogatás a paksi atomerőműben – 11. évf.

22-28.

 

Magántanulók osztályozó vizsgái

27.

8.00

Országos mérés a 10. évfolyamon

JÚNIUS

1.

 

Pünkösd (tanítási szünet)

3-5.

 

Tankönyvek beszedése

4.

 

A nemzeti összetartozás emléknapja

5.

13.00

Pedagógusnap (B csengetési rend)

8-9-10.

 

Biológia-kémia szakaszvizsga (9.c,10.c,11.c)

9-11.

 

Munkaközösségi záró értekezletek

11.

12.00

Osztályzatok lezárásának határideje

12.

11.00

Osztályozó konferenciák. (Első három tanítási óra)

15-26.

 

Szóbeli érettségi vizsgaidőszak

15.

 

Tanítás nélküli munkanap.

15.

 

Munkaközösségi, gyermekvédelmi, pszichológusi, diákönkormányzat, könyvtári beszámolók leadása

15-16.

 

Bizonyítványok, törzslapok elkészítése.

intézményvezetői aláírások.

17.

17.00

Tanévzáró ünnepség

24.

9.00

Beiratkozás 13.00 óráig

29-1.

 

Biokém 0. éves tábor

AUGUSZTUS

 

 

Gólyatábor

25.

8.00

Javító-és osztályozó vizsgák

Módosítás: ( 2020. február 12. szerda, 11:43 )