A 2017/2018. tanév programjai, szünetei

 

Nap

Óra

 

SZEPTEMBER

1.

8.00

Iskolagyűlés az udvaron, első tanítási nap

/csengetésre (7.55) levonulás az udvarra/

8.30

Osztályfőnöki órák: tankönyvek rendezése, adatok egyeztetése, órarend, dekoráció, hetesi kötelességek, ügyelet, balesetvédelem, éves program, házirend ismertetése, nyelvi csoportok kialakítása

4.

8.00

Órarend szerinti tanítás

13.

16.30

Szülői értekezlet a 9/NY, ill. a 9. osztályok számára

/szaktanárok bemutatkozása/

17.00

Szülői értekezlet a 10-12. évfolyam számára

15.

12.00

Fakultációs csoportok létszámának véglegesítése

15-(16.)

Tanulmányi kirándulás a végzős évfolyam számára

22.

OKTV-re jelentkezés határideje

OKTÓBER

6.

Aradi vértanúk emléknapja

20.

Földrajz terepgyakorlat

20.

Megemlékezés az 1956-os eseményekről

20.

Szinyei Diákpályázatok meghirdetése

23.

Nemzeti ünnep - Tanítási szünet

Őszi szünet október 30-tól november 3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

NOVEMBER

6-10.

Iskolazöldítés hete

10.

17.00

Gólyabál

17.

d.e.

Nyílt nap

22.

17.00

Felvételivel kapcsolatos szülői tájékoztató

27-30.

17.00

Szaktanári fogadóórák

DECEMBER

10.

16.00

Szalagavató bál (Pestszentimrei Sportkastély)

15.

Az elégtelenre álló tanulók szüleinek tájékoztatása

21.

11.20

Osztálykarácsony (B csengetési rend)

12.30

Tantestületi karácsony

22.

Tanítási szünet (2018. május 26. helyett)

Téli szünet december 27-től január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (szerda)

JANUÁR

23.

24.

17.00

17:00

Tájékoztatás a 12.A és 12.E osztály számára a felvételi eljárásról, és az érettségi vizsgaszabályzatról

Tájékoztatás a 12.B, 12.C és 12.D osztály számára a felvételi eljárásról, és az érettségi vizsgaszabályzatról

26.

12.00

Osztályzatok lezárásának határideje, az első félév vége

29.

8.00

Osztályozó konferenciák. Tanítás nélküli munkanap.

FEBRUÁR

2.

A félévi értesítők kiosztásának határideje

5.

Az első félév értékelése az iskolarádión keresztül

9.

8.00-11.00

Pályaorientációs nap

14.

17.00

Szülői értekezletek

15.

Az érettségire jelentkezés határideje

16.

Szinyei Diákpályázatok leadási határideje

25.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

MÁRCIUS

5-9.

Pénzügyi és vállalkozói témahét

6-7.

14.00

Szóbeli felvételi a 9. évfolyamra

8.

14.00

Szóbeli pótfelvételi a 9. évfolyamra

10.

Szombati munkanap (március 16. péntek helyett)

12.

Ünnepi megemlékezés Komáromban

13.

Szinyei Diáknapok. Tanítás nélküli munkanap.

14.

Tanítás nélküli munkanap

15.

Nemzeti ünnep-Tanítási szünet

16.

Pihenőnap

Tavaszi szünet március 29-től április 3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda)

ÁPRILIS

9-13.

Digitális témahét

20.

Jutalomkirándulás a Szinyei pályázatok nyerteseinek

21.

8.00

Szombati munkanap (április 30. helyett) Próbaérettségik, évfolyamdolgozatok napja

23-26.

17.00

Szaktanári fogadóórák

23-27.

Fenntarthatósági témahét

27.

Az elégtelenre állók szüleinek értesítése

27.

Biológia-földrajz terepgyakorlat

30.

Pihenőnap

MÁJUS

1.

Munkaszüneti nap-Tanítási szünet

2.

12.00

A végzős évfolyam osztályzatainak lezárása

3.

A végzős évfolyam utolsó tanítási napja

4.

Tanítási nap, ballagás 12.00 órától

7-28.

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

7-9.

Érettségi szünet.
Tanítás nélküli munkanap.

10.

12.00

Tanítás (4 rövidített óra)

10-11.

11.B szakaszvizsga (német)

14.

11.A szakaszvizsga (angol)

21.

Tanítási szünet. Pünkösd hétfő

23.

8.00

Országos mérés a 10. évfolyamon

23.

9.C, 11.C szakaszvizsga (biológia és kémia)

24.

10.C szakaszvizsga (biológia és kémia)

26.

Tanulmányi kirándulások. Szombati tanítási nap.

JÚNIUS

4.

A nemzeti összetartozás emléknapja

14.

12.00

Osztályzatok lezárásának határideje

15.

11.00

Osztályozó konferenciák. (Első három tanítási óra)

20.

17.00

Tanévzáró ünnepség

18-29.

Szóbeli érettségi vizsgaidőszak

Módosítás: ( 2018. január 17. szerda, 16:07 )